Cenník

Zriadenie pripojenie do internetu - Zdarma

Všetky programy sú bez obmedzenia stiahnutých dát

Program....... download/upload.....................cena
Student............. 16 Mbit/1 Mbit.................10,00 € - mesačne s DPH
Klasik............... 16 Mbit/1 Mbit....................13 € mesačne s DPH
Klasik + * ........... 30 Mbit/3 Mbit......................13 € mesačne s DPH
Čo to dá *.............. 100 Mbit/10 Mbit......................13 € mesačne s DPH
Hybrid Optik **.............. 400 Mbit/40 Mbit......................15 € mesačne s DPH
Pre osoby so zdravotným postihnutím, je cena každého programu nižšia o 10 %.

* táto služba je dostupná pri 5G N wifi prípojke
** táto služba je momentálne dostupná v obciach Bracovce, Falkušovce a Hatalov.

1 Mbit garantovaná rýchlosť.......................................................10,00 € mesačne s DPH

Servisné a Ostatné služby:

- Informácie o službách, poplatkoch, kontrole nákladov a iné, su pre všetkých našich klientov zdarma. Informácie možno žiadať akoukoľvek formou - telefonicky, SMS, emailom, cez SKYPE, písomne, alebo aj osobne.
- Zmena programu z vyššieho na nižší ...................................................................................................... 0,00 - €
- Zmena programu z nižšieho na vyžší ...................................................................................................... 0,00 - €
- Oprava nefunkčnosti internetu - zapríčinené vlastnou vinou.................................................................... 5 € za každú začatú polhodinu
- Inštalácia základného operačného systému Windows poskytnutého vlastníkom PC ..............................15,00 €
- Zaslanie upomienky.................................................................................................................................. 1.00 €
- Porušenie zmluvných podmienok (zdieľanie pripojenia, prekonfigurovanie zariadení).............................. 30,0 €
- Znovupripojenie klienta po odpojení (narušovanie integrity siete, hacking, MAC clonning)... ....................30,0 €
- Cestovné mimo obce Bracovce a Budkovce za 1km jazdy ............................................................................................0,30 €
- Penále klienta po neuhradení splátky....................................10% z dlžnej sumy za každý omeškaný mesiac (neuhradená splátka)
- Zaslanie upomienky, náhradnej faktúry, splátkového kalendára alebo zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.................1,00 €

Cenník je platný od 1.4.2018


 Login


 Speedmeter

Aktuálne počasie - náš krajAktualizované každých 15 min.

 Vaša ip adresa je:18.232.188.251

Naša wi-fi sieť ponúka internet v obciach
Bracovce, Ložín, Budkovce, Falkušovce, Stretavka a Kačanov, Hatalov, Žbince, Vrbnica, Raškovce, Laškovce, Stretava, Malčice, Petrikovce, Oborín, Slavkovce a Dúbravka.
Poskytujeme rýchle pripojenie do internetu
tzv. vysokorýchlostný internet (broadband).
internet Budkovce,internet Malčice, internet Petrikovce, internet Vrbnica,internet Laškovce
, internet Stretava, internet Šamudovce, internet Trhovište, internet Oborín, internet abara, internet Raškovce,
internet Kopčany, internet MIchalovce, internet Bracovce, internet Falkušovce,
internet Ložín, internet Hatalov, internet Žbince, internet Kačanov, internet Stretavka,
internet Dúbravka, internet Bánovce nad Ondavou, internet Trebišov,
internet Laškovce